Liikkuva lapsi ja nuori -kouluyhteistyön ensimmäinen viikko